กิจกรรม

ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนทุกท่านที่มีความประสงค์ร่วมบริจาคโลหิต

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
?ขอเชิญชวนทุกท่านที่มีความประสงค์ร่วมบริจาคโลหิตตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เพื่อสำรองโลหิตให้เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ
?️ วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
⏰ ตั้งแต่เวลา 11.00 น.-15.00 น.
? อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี(อาคาร400ล้าน)
?หมายเหตุ!?
นิสิต มศว ที่ร่วมบริจาคโลหิตจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมหมวดบำเพ็ญประโยชน์ 6 ชั่วโมง

Search

Off Canvas Menu