กิจกรรม

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ คณาจารย์จาก Oulu University Teacher Training School ประเทศฟินแลนด์

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
? ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ
คณาจารย์จาก Oulu University Teacher Training School ประเทศฟินแลนด์
มาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและศึกษาเรื่องการผลิตครูในประเทศไทยพร้อมแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ
? ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ชั้น 3
คณะศึกษาศาสตร์ มศว

Search

Off Canvas Menu