กิจกรรม

ต้อนรับ คณาจารย์จาก Edith Cowan University เจรจาความร่วมมือทางวิชาการด้าน Academic Research, Staff exchange และPossible study group

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
? คณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ คณาจารย์จาก Edith Cowan University ประเทศออสเตรเลีย
เข้ามาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการด้าน Academic Research, Staff exchange และPossible study group
พร้อมแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เพื่อพัฒนาระดับความสัมพันธ์ขององค์กรสู่ระดับมหาวิทยาลัย
?️ วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566
? ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์

Search

Off Canvas Menu