กิจกรรม

ประชุมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการเพชรในตม ประจำปีการศึกษา 2567

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
✨ คณะศึกษาศาสตร์ จัดการประชุมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเตรียมการสอบคัดเลือกนิสิตเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567
TCAS รอบที่ 2 Quota โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
?️ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
? ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์

Search

Off Canvas Menu