กิจกรรม

แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบ 49 ปี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
✨ (27.10.66)
อาจารย์ ดร.นฤมล ศิระวงษ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
นางสาวประภาพรรณ ศรีหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ
นางสาวลัดดา ดีอินทร์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ เ
ข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบ 49 ปี
? ณ ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

Search

Off Canvas Menu