กิจกรรม

ประชุมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการทุนเอราวัณ กรุงเทพมหานคร

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
✨ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จัดการประชุมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2567 TCAS รอบที่ 2 Quota
โครงการทุนเอราวัณ กรุงเทพมหานคร - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
? เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ตามโครงการความร่วมมือกับสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
ในระหว่างวันที่ 13 – 29 กุมภาพันธ์ 2567
?️ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
? ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์

Search

Off Canvas Menu