กิจกรรม

แสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาคณะพลศึกษา

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
อาจารย์ ดร.นฤมล ศิระวงษ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร
นางสาวประภาพรรณ ศรีหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
และนางสาวลัดดา ดีอินทร์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ
เข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะพลศึกษา ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566
? ณ อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

Search

Off Canvas Menu