กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์ ในโอกาสได้รับรางวัล การประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคนพิการ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 (Disability Inclusive Media Contest) รองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทงานเขียน : รุ่นประชาชนทั่วไป
✨โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP Thailand) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย
สถานเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
?️ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
? ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 5 กสทช. พญาไท กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 

Search

Off Canvas Menu