กิจกรรม

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ วันสถาปนาครบรอบ 72 ปี คณะศึกษาศาสตร์ และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
เข้าร่วมโครงการ วันสถาปนาครบรอบ 72 ปี คณะศึกษาศาสตร์
และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ในรูปแบบออนไลน์ Facebook Live : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
?สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/3zlWyVL
สอบถามเพิ่มเติม : คุณลัดดา ดีอินทร์
โทร. 02-6495000 ต่อ 15534,15579

Search

Off Canvas Menu