กิจกรรม

รับชมการถ่ายทอดสด วันสถาปนาครบรอบ 72 ปี คณะศึกษาศาสตร์ และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
[รับชมการถ่ายทอดสด]
 
ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
เข้าร่วมโครงการ วันสถาปนาครบรอบ 72 ปี คณะศึกษาศาสตร์
และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
เพื่อ น้อมรำลึกถึงคุณูปการ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี "72 ปี ศึกษาศาสตร์ รากฐาน มศว"
 
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
? รับชมกิจกรรมวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ครบรอบ 72 ปี ได้ที่ ?
https://www.facebook.com/EDUCATIONSWU/
 
?สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/3zlWyVL
สอบถามเพิ่มเติม : คุณลัดดา ดีอินทร์
โทร. 02-6495000 ต่อ 15534,15579
#วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี #72ปี

Search

Off Canvas Menu