กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สมปอง ใจดีเฉย เข้ารับรางวัลสุวรรณหงส์ทองคำ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
?คณะศึกษาศาสตร์ มศว?
?ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สมปอง ใจดีเฉย
จากภาควิชาหลักสูตรและการสอน ในโอกาสเข้ารับรางวัลสุวรรณหงส์ทองคำ
รางวัลเชิดชูเกียรติด้านอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย
สาขาทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา
?ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร
 

Search

Off Canvas Menu