กิจกรรม

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรม: สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ ประจำปีการศึกษา 2564

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จัดกิจกรรม: สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ ประจำปีการศึกษา 2564

ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 พ.ค.2564 (รูปแบบออนไลน์)

โดย งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขออนุญาตส่งเอกสารและข้อมูล
การสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ ดังนี้ ⬇️
▶️1. ไฟล์คู่มือรายวิชา ED591-592 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2564
▶️2. ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย
▶️3. รับชมวีดีโอการบรรยายย้อนหลัง(link VDO)
โดยท่านอาจารย์สามารถ Download เอกสารข้อมูลได้ทางลิ้ง https://bit.ly/3y6nYik ⬇️

 

Search

Off Canvas Menu