นิสิต/ศิษย์เก่า

กำหนดการรายงานตัวและฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
อัปเดต ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
กำหนดการรายงานตัวและฝึกซ้อม
พิธีพระราชทานปริญญบัตร ประจำปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลง :
***เปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาโท ปริญญาเอก) ?
⚠เปลี่ยนแปลงกำหนดการเฉพาะในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 ⚠
ฝึกซ้อม ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4
อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
☑ รายงานตัว เวลา 11.30 น. / ฝึกซ้อมเวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
 

Search

Off Canvas Menu