ประกาศ/คำสั่ง

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล ประดับเวทย์ ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
? คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล ประดับเวทย์
สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
? เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย
ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์"
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ตามมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566

Search

Off Canvas Menu