ประกาศ/คำสั่ง

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล บุคลากรสายวิชาการดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
%uD83D%uDCE3ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล
สังกัด ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา
? "บุคลากรสายวิชาการดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566"
จาก สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Search

Off Canvas Menu