ประกาศ/คำสั่ง

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอาทิชล จันทร์หอม ได้รับตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
? ? คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอาทิชล จันทร์หอม
ในโอกาสที่ได้รับการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นเป็น
“นักวิชาการศึกษาชำนาญการ”
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ 10687/2566
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565

Search

Off Canvas Menu