กิจกรรม

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพบปะคณาจารย์ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงาน

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

[วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00น.]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์

ร่วมพบปะ คณาจารย์ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงาน และเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจทิศทางการขับเคลื่อนคณะศึกษาศาสตร์ร่วมกัน

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM

Search

Off Canvas Menu