นิสิต/ศิษย์เก่า

ปฐมนิเทศรายวิชา ศษ331 การจัดการเรียนรู้ของครูมืออาชีพ วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ปฐมนิเทศรายวิชา ศษ331 การจัดการเรียนรู้ของครูมืออาชีพ วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567

 
ปฐมนิเทศรายวิชา ศษ331 การจัดการเรียนรู้ของครูมืออาชีพ วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567

•การปฐมนิเทศ "รายวิชา ศษ331 การจัดการเรียนรู้ของครูมืออาชีพ" •วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567 •เวลา 12.30-13.00 น. •ผ่านระบบออนไลน์ แอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting นิสิตที่ไม่ได้เข้ารับฟังในวันที่ดำเนินกิจกรรม สามารถศึกษาข้อมูลและรายละเอียดของรายวิชา แผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ได้จากวีดิทัศน์ โดยรีบชมได้จากลิงก์ https://fb.watch/pwrWZOu7cA/?mibextid=Nif5oz

Posted by งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว on Wednesday, January 10, 2024

Search

Off Canvas Menu