ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
สอบไปทำไม? สอบแล้วได้อะไร? ทำไมเรียนครูมาแล้วยังต้องสอบอีก?
คำถามนี้มีคำตอบ ... 

 

Search

Off Canvas Menu