ประกาศ/คำสั่ง

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พาสนา จุลรัตน์ ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน UKPSF ในระดับ “Fellow”

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
? คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.พาสนา จุลรัตน์
สังกัด ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา
ในโอกาสได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร
(The United Kingdom Professional Standard Framework : UKPSF) ในระดับ “Fellow”
จากสถาบัน Advance Higher Education
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567

Search

Off Canvas Menu