กิจกรรม

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม The 3rd Srinakharinwirot University International Conference on Education (SWUICE)

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม The 3rd Srinakharinwirot University International Conference on Education (SWUICE) และ
The 7th Srinakharinwirot University National Conference on Education ในวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565 โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://swuice.edu.swu.ac.th/

English Version

Faculty of Education, Srinakharinwirot University, would like to cordially invite you to the 3rd Srinakharinwirot University International Conference on Education (SWUICE) and
the 7th Srinakharinwirot University National Conference on Education on 12-13 May 2022. Please find further details at the following website: http://swuice.edu.swu.ac.th/

 

Search

Off Canvas Menu