ศึกษาต่อ

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประกาศนียบัตร (Non-Degree) หลักสูตรการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
? ประชาสัมพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์ มศว ร่วมกับ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
✨ เปิดรับสมัคร โค้ชการอ่าน (Reading Coach)
โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประกาศนียบัตร (Non-Degree) หลักสูตรการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน โดยอาศัยความร่วมมือ รวมพลังทั้งในระดับ ครอบครัว ห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน
รับสมัคร จำนวน 40 ท่าน
? ตั้งแต่วันนี้ - 20 พฤศจิกายน 2566
คุณสมบัติผู้สมัคร
? นักพัฒนาภาคสังคมที่สนใจงานพัฒนาเด็กด้วยการอ่าน
? ครูปฐมวัย - ประถมศึกษาตอนต้น
ระยะเวลาฝึกอบรม
? เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2567 เฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์
? เรียนทฤษฏี 3 สัปดาห์
? ฝึกปฏิบัติพร้อมรับการนิเทศติดตาม 9 สัปดาห์
รวม 12 สัปดาห์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อ.ดร.รังรอง 094-426-1446
อ.ดร.รุจน์ 061-941-9554
อ.ดร.กณิการ์ 098-543-2444

Search

Off Canvas Menu