ระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                                                                                             Help
ระบบงานประชาสัมพันธ์


กรุณากรอกรายละเอียดของข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อผู้ส่งข่าว :             Email :  


ประเภทหน่วยงาน :                โทรศัพท์ :  กรุณาเลือกประเภทข่าว :    


หัวข้อข่าว :    รายละเอียด :กรุณาระบุช่องทาง :     จดหมายข่าว        Web Site        บอร์ดประชาสัมพันธ์        ป้ายอักษรไฟวิ่ง        แผ่นพับ/โบว์ชัวร์      


วันเริ่มต้น   :                             วันสิ้นสุด   :         (จำเป็นต้องใส่วันที่ทุกครั้ง)กรุณาแนบไฟล์   ขนาดไม่เกิน 5 MB     (จำเป็นต้องแนบไฟล์ทุกครั้ง)
เลือกไฟล์ :