ครั้งที่ 8

วันที่ 23มิถุนายน 2560

ครั้งที่ 7

วันที่ 2 มิถุนายน 2560

อบรมทำชุดDO

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

ครั้งที่ 6

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560

ครั้งที่ 5

วันที่ 7 เมษายน 2560

อบรมการทำหัวเชื้อจุลินทรีย์

วันที่ 22มีนาคม2560

ณ ห้องแลปวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ อาคาร14 ชั้น7

ครั้งที่ 4

วันที่ 3 มีนาคม 2560

ครั้งที่ 3

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

ครั้งที่ 2

วันที่ 13 มกราคม 2560

ครั้งที่ 1

วันที่ 16 ธันวาคม 2559