นิสิต/ศิษย์เก่า

กิจกรรมปฐมนิเทศการปฏิบัติการสอน (ศษ491 การปฏิบัติการสอน 4) ปีการศึกษา 2565

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
? โครงการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการสอน นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 4 ปี กิจกรรมปฐมนิเทศการปฏิบัติการสอน (ศษ491 การปฏิบัติการสอน 4) ปีการศึกษา 2565
? วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น. (รูปแบบออนไลน์)
 

Search

Off Canvas Menu