นิสิต/ศิษย์เก่า

แสดงความยินดีกับนางสุรัญจิต วรรณนวล ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลดีเด่นด้านผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ หรือหน้าที่การงาน จากงานเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า และคนดีศรีนครินทร์

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ ร่วมแสดงความยินดีกับนางสุรัญจิต วรรณนวล ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ได้รับรางวัลดีเด่นด้านผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ หรือหน้าที่การงาน จากงานเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า และคนดีศรีนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องรับรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มศวSearch

Off Canvas Menu