นิสิต/ศิษย์เก่า

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ออนไลน์เพื่อเข้าศึกษาวิชาเอกการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รอบที่ 1

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
? ประกาศคณะศึกษาศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ออนไลน์เพื่อเข้าศึกษาวิชาเอกการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รอบที่ 1 การรับเข้าศึกษาของวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยและรอบโควตาความสามารถพิเศษ
? วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564
⏱ เวลาที่สอบสัมภาษณ์ : เวลา 13.00 - 18.00 น.
สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
Meeting ID : 840 6074 4370
Passcode : 802710

Search

Off Canvas Menu