นิสิต/ศิษย์เก่า

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ออนไลน์เพื่อเข้าศึกษาวิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รอบที่ 1

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
? ประกาศคณะศึกษาศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ออนไลน์เพื่อเข้าศึกษาวิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รอบที่ 1 การรับเข้าศึกษาของวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยและรอบโควตาความสามารถพิเศษ
? วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564
⏱ เวลาที่สอบสัมภาษณ์ : เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
Meeting ID : 859 3364 3839
Passcode : 739378

Search

Off Canvas Menu