นิสิต/ศิษย์เก่า

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ออนไลน์เพื่อเข้าศึกษาวิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย รอบที่ 1

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
? ประกาศคณะศึกษาศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ออนไลน์เพื่อเข้าศึกษาวิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย รอบที่ 1 การรับเข้าศึกษาของวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยและรอบโควตาความสามารถพิเศษ
? วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564
⏱ เวลาที่สอบสัมภาษณ์ : เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
กลุ่มที่ 1
Meeting ID : 224 604 4545
Passcode : eduswu
กลุ่มที่ 2
Meeting ID : 766 809 4642
Passcode : eduswu

Search

Off Canvas Menu