กิจกรรม

ขอเชิญคณาจารย์ และนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท และป.เอก รหัส 65) เข้าร่วมกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

? คณะศึกษาศาสตร์ขอเชิญคณาจารย์ และนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท และป.เอก รหัส 65)
เข้าร่วมกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่

⏰ วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.
ผ่านระบบ ZOOM MEETING ID: 833 1875 8183  PASSCODE: 561349  

และในเวลา 14.40 น. เป็นต้นไป นิสิตจะได้พบกับคณาจารย์และที่ปรึกษา

ผ่านระบบ ZOOM ของแต่ละหลักสูตร/สาขา กำหนดการและรายละเอียดปรากฏใน Poster ด้านล่างนี้

Search

Off Canvas Menu