กิจกรรม

คณะศึกษาศาสตร์ ขอขอบคุณ ผู้มอบทุนให้นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
คณะศึกษาศาสตร์ ขอขอบคุณ
อาจารย์สมปอง ใจดีเฉย
อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน
ที่มอบทุนให้นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท
 
ผศ.ดร.กัมปนาท บริบูรณ์
อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต
พร้อมศิษย์เก่าของภาควิชาฯ
ที่มอบทุนให้นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
เป็นจำนวนเงิน 10,300 บาท
 
คุณณรงค์ชัย ทฤษณาวดี บุตรชาย ผศ.มณีภรณ์ ทฤษณาวดี
ที่มอบทุนให้นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

Search

Off Canvas Menu