กิจกรรม

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพบปะคณาจารย์ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา ร่วมพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงาน

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
[วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564]
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์
 
ร่วมพบปะคณาจารย์ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานและเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจทิศทางการขับเคลื่อนคณะศึกษาศาสตร์ร่วมกัน
 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM

Search

Off Canvas Menu