กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลประเภทอาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 ทั้ง 2 ท่าน

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.เรือเอกอภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์ กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์
ที่ได้รับรางวัล ประเภทอาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564
จากสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา
 
 

Search

Off Canvas Menu