กิจกรรม

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา พ.ศ. 2564

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เนื่องในวันมาฆบูชา พ.ศ. 2564
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ณ โถง ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 
 

Search

Off Canvas Menu