กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา เจริญสุข ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับ Senior Fellow จากสถาบัน Advance Higher Education

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา เจริญสุข
สังกัดภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร (The United Kingdom Professional Standard Framework;UKPSF) ในระดับ Senior Fellow จากสถาบัน Advance Higher Education
 

Search

Off Canvas Menu