พี่ มศว พาน้องสอบ

ถามกันมาเยอะมาก.. พี่ มศว พาน้องสอบ ขอมาบอกกำหนดการสมัครให้น้องๆ ทราบเลยแล้วกัน! 📚

#dek61 เตรียมตัวให้พร้อม เจอกัน #TCAS61 ตุลาคมนี้ 😉

https://seniorswu.in.th/2017/swu-tcas61/