No Image

เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกนิสิต กระบวนการสอบเข้าเรียนวิชาเอกที่ 2

[โครงการทุนเอราวัณ] การประชุมเตรียมการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ...
read more
No Image

การประชุมเตรียมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตโครงการเพชรในตมรุ่นที่ 33

การประชุมเตรียมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตโครงการเพชรในตมรุ่นที่ 33 ประจำปีการศึกษา 256...
read more
No Image

พิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

read more
No Image

read more
No Image

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปี 2560

read more
No Image

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561

คณะศึกษาศาสตร์ ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ณ ห้องป...
read more
No Image

ค่ายส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการความรู้คู่ความดี : Science Kids Camp ระหว่างวันที่ 15-17 พ.ย. 60 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ. เวียงสา จ. น่าน

read more
เปลี่ยนแปลงกำหนดสอบข้อเขียน วิชา คณิตศาสตร์

เปลี่ยนแปลงกำหนดสอบข้อเขียน วิชา คณิตศาสตร์

read more
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกวิชาเอกที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกวิชาเอกที่ 2

read more
ถวิลอาลัย ถวายอำลา ถวัลย์ราชาภูมิพลฯ

ถวิลอาลัย ถวายอำลา ถวัลย์ราชาภูมิพลฯ

ถวิลอาลัย ถวายอำลา ถวัลย์ราชาภูมิพลฯ Click
read more
1 2 3 10