No Image

วันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 22 สิงหาคม วันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 63 ปี
read more
No Image

วันสถาปนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 22 สิงหาคม วันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 63 ปี
read more
No Image

วันสถาปนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 22 สิงหาคม วันสถาปนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 42 ปี
read more
ขอเชิญร่วมงาน วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560

ขอเชิญร่วมงาน วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560

ขอเชิญร่วมงาน วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560  
read more
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและทักษะอาชีพของผู้สูงอายุตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและทักษะอาชีพของผู้สูงอายุตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

read more
No Image

การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560

read more
No Image

พิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ๘๕ พรรษา

  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าพิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบร...
read more
No Image

นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จะต้องทำการย้ายเข้ามาศึกษาที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “ประสานมิตร”

read more
No Image

read more
No Image

การแต่งกายให้ถูกระเบียบ

read more
1 2 3 8