5     สารานุกรมศึกษาศาสตร์ เป็นสารานุกรมที่รวบรวมข้อมูลเฉพาะเรื่องมาตั้งแต่ฉบับที่ 1 ถึง ฉบับที่ 51 ซึ่งหากผู้ใดสนใจสามารถติดต่อที่ โครงการสารานุกรมได้โดยตรงโดยได้ที่
สุขุมวิท ๒๓ กทม. ๑๐๑๑๐
โทร.๐-๒๖๔๙-๕๒๖๓ หรือ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐ ต่อ ๕๕๐๙, ๕๕๐๔
E-mail Address : huan@swu.ac.th,huanphinthuphan@hotmail.com
อ่านสารานุกรมศึกษาศาสตร์ย้อนหลัง Click

pickamn
ส่งมาได้ทุกวันและจะนำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณา เดือนละครั้ง

detail
   สามารถติดต่อมาที่ นางสาวสมฤทัย หัตถา เบอร์02-649-5000 ต่อ 15597

หรือสามารถส่งมาที่ E-mail eye.somruthai@gmail.com