พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ อาคารกีฬา 1
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ดูรายละเอียดได้ที่ : http://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=27092

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *