นิสิตรหัส 60 ที่ยังไม่ได้รับบัตรนิสิต สามารถไปรับที่ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา มศว ประสานมิตร และ สาขา มศว องครักษ์

[ประชาสัมพันธ์]
นิสิตรหัส 60 ที่ยังไม่ได้รับบัตรนิสิต
สามารถไปรับที่ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา มศว ประสานมิตร และ สาขา มศว องครักษ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน – 20 ตุลาคม 2560 (เวลาทำการของธนาคาร)
(กรุณาเตรียมบัตรประชาชนไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *