คณะศึกษาศาสตร์เปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 5 ปี (เอกคู่)

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 5 ปี (เอกคู่)
เปิดรับสมัคร วันที่ 12-29 มิถุนายน 2560
สามารถสมัครได้ทาง http://admission.swu.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 649-5000 ต่อ 11122 และ 15598 (ในวันและเวลาราชการ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *