ภาพถ่ายกิจกรรม


Click ภาพถ่ายกิจกรรม (Slide Show)

ต้อนรับคณบดี ม.อินเดียน่า 1

ต้อนรับคณบดี ม.อินเดียน่า 2

ต้อนรับคณบดี ม.อินเดียน่า 3

ต้อนรับคณบดี ม.อินเดียน่า 4

ต้อนรับคณบดี ม.อินเดียน่า 5

ต้อนรับคณบดี ม.อินเดียน่า 6

ต้อนรับคณบดี ม.อินเดียน่า 7

ต้อนรับคณบดี ม.อินเดียน่า 8

ต้อนรับคณบดี ม.อินเดียน่า 9

ต้อนรับคณบดี ม.อินเดียน่า 10

ต้อนรับคณบดี ม.อินเดียน่า 11

ต้อนรับคณบดี ม.อินเดียน่า 12

ต้อนรับคณบดี ม.อินเดียน่า 13

ต้อนรับคณบดี ม.อินเดียน่า 14

ต้อนรับคณบดี ม.อินเดียน่า 15

ต้อนรับคณบดี ม.อินเดียน่า 16

ต้อนรับคณบดี ม.อินเดียน่า 17

ต้อนรับคณบดี ม.อินเดียน่า 18

ต้อนรับคณบดี ม.อินเดียน่า 19

ต้อนรับคณบดี ม.อินเดียน่า 20