ภาพถ่ายกิจกรรม


Click ภาพถ่ายกิจกรรม (Slide Show)

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 1

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 2

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 4

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 6

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 7

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 8

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 9

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 10

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 11

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 13

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 14